Niedziela, 23 lutego 2020r.

Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Edukacja / Trzy świnoujskie szkoły w gronie najlepszych w Polsce

Ranking Perspektyw 2019

Trzy świnoujskie szkoły w gronie najlepszych w Polsce

Foto: scie24

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" już po raz 21. wyróżniła najlepsze licea i technika w Polsce. W zestawieniu zostały ujęte trzy świnoujskie szkoły średnie. 

Liceum Społeczne Fundacji LOGOS zostało sklasyfikowane na 463 miejscu wśród najlepszych liceów, uzyskując zaszczytny tytuł "Srebrnej Szkoły 2019". W zestawieniu wojewódzkim szkoła zajęła 13 pozycję.

Tytuł "Brązowej Szkoły 2019" przypadł Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I. Placówka zajęła 689 miejsce na 1000 szkół wyróżnionych w  ogólnopolskim rankingu i 23 w klasyfikacji wojewódzkiej. 

W gronie 500 najlepszych techników w Polsce znalazło się również Technikum Zawodowe nr 1 w CEZiT. Szkoła zajęła 474 pozycję i prawo do posługiwania się znakiem jakości "Brązowej Szkoły 2019".

Szkoły średnie zostały ocenione według trzech kryteriów - sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Ostatni wskaźnik stanowił najistotniejszy element przy obliczeniu pozycji rankingowej. Zestawienie powstało w oparciu o dane ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim na podstawie wyników okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz protokołów komitetów olimpiad. 

Ogólnopolski ranking szkół przygotowywany jest przez miesięcznik „Perspektywy” od ponad dwóch dekad i stanowi ważny instrument w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego.  - W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół - podkreśla kapituła Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

Autor: scie24
comments powered by Disqus