Wtorek, 10 grudnia 2019r.

Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Edukacja / Bez lekcji w soboty i na drugą zmianę. W Świnoujściu reforma nie powinna zdemolować szkolnictwa

Reforma edukacji

Bez lekcji w soboty i na drugą zmianę. W Świnoujściu reforma nie powinna zdemolować szkolnictwa

Foto: scie24/archiwum

We wrześniu 2019 roku do szkół średnich pójdzie jednocześnie pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych i ostatni wygaszanych gimnazjów. Według prezydenta Żmurkiewicza, reforma szkolnictwa nie zmusi młodych ludzi do uczęszczania do szkoły w systemie zmianowym. Wolne od nauki będą też soboty. Mniej powodów do radości mają sami nauczyciele. 

Prezydent Żmurkiewicz odpowiedział na kwestionariusz Stowarzyszenia 61, apartyjnej organizacji pozarządowej, która przez serwis mamprawowiedziec.pl monitoruje i informuje obywateli o działaniach samorządów. Pytania organizacji dotyczyły sposobów wdrażania reformy oświaty w mieście dla dwóch skumulowanych roczników. W ankiecie prezydent Świnoujścia zaznaczył, że w mieście nie będą uruchomiane dodatkowe klasy uczące się w systemie zmianowym czy uczące się w pomieszczeniach poza szkołą. Nie przewiduje również zwiększenia liczby uczniów w klasach czy organizacji części zajęć w soboty. Młodzież nie będzie też przymusowo kierowana do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany. 

Prezydent zapewnia, że samorząd w zmaganiach z reformą oświatową postara się zatrudnić dodatkową kadrę wzmacniającą działania wychowawcze w szkołach, podejmie działania wzmacniające rolę wychowawczą rodziców oraz systematyczne będzie występował do MEN o dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów.

Do najważniejszych celów strategicznych w dziedzinie edukacji prezydent Świnoujścia zalicza pozyskanie młodych kadr pedagogicznych do pracy w szkołach, stworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie działania wychowawczego na szczeblu rodzice - uczniowie - szkoła. Dodatkowe pieniądze powinny znaleźć się na godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji oraz na dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.

Trwa spór między między nauczycielskimi związkami zawodowymi a Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczący podwyższenia wynagrodzeń kadry pedagogicznej oraz zmian przedmiotowych podstaw programowych. Minister Anna Zalewska uważa, że to właśnie samorządy powinny zapewnić wzrost płac nauczycieli, między innymi przez zwiększenie dodatku motywacyjnego czy za wychowawstwo. Prezydent Żmurkiewicz w kwestionariuszu uznał, że w naszym mieście nauczyciel z 5-letnim stażem powinien zarabiać 4 tys. brutto. Aby zapewnić kadrę na skumulowane roczniki miasto zamierza zatrudniać nauczycieli na trzyletnie kontrakty oraz zwiększy liczbę godzin pracy nauczycieli już zatrudnionych. Prezydent nie przewiduje zwiększenia dodatków motywacyjnych dla nauczyciecli. Jeżeli dysponowałby dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, w pierwszej kolejności przeznaczyłby je na wyposażenie szkół w nowe technologie, a nie na wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli. 

https://mamprawowiedziec.pl/strona/polityk/30871_janusz_zmurkiewicz/poglady

Autor: scie24
comments powered by Disqus