Piątek, 5 czerwca 2020r.

Imieniny: Waltera, Bonifacego, Walerii

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Edukacja / Rada Miasta popiera protesty nauczycieli

Strajk pracowników oświaty

Rada Miasta popiera protesty nauczycieli

Foto: pixabay.com

Rada Miasta Świnoujścia solidaryzuje się postulatami nauczycieli dotyczącymi podwyżki płac, mimo to pedagodzy na wynagrodzenie za okres strajku nie mają co liczyć. Szanse na porozumienie się związkowców z rządem wydają się coraz mniejsze, dlatego od 8 kwietnia większość nauczycieli lekcji prowadzić nie będzie.

Rządowa subwencja jest zbyt niska, aby miasto mogło z niej pokryć wydatki na nauczycielskie wynagrodzenia. Tylko w ubiegłym roku dołożyliśmy do nich ze środków własnych gminy ponad 12 mln zł. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że to właśnie samorządy powinny odpowiadać za wzrost uposażenia nauczycieli. Jednocześnie samorządowcy nie mają najmniejszego wpływu na kształtowanie systemu edukacji, bo ten sterowany jest centralnie. Wdrożona przed dwoma laty reforma edukacji pociągnęła za sobą kolejne wydatki na reorganizację placówek oświatowych, jednak dziś nikt nie ma pewności, czy zmiany nazw szkół i ich siedzib jakkolwiek wpłyną na podwyższenie jakości edukacji. 

W konflikcie między nauczycielami walczącymi o podwyżkę płac a stroną rządową świnoujscy radni jednoznacznie i jednogłośnie opowiedzieli się za pracownikami oświaty. Wczoraj wystosowali apel do premiera Morawieckiego o szybkie spełnienie nauczycielskich postulatów. Jego treść w całości cytujemy poniżej.

Rada Miasta Świnoujście popiera protest nauczycieli i zwraca się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o osiągnięcie porozumienia poprzez spełnienie żądania płacowego zgłoszonego przez stronę związkową w sporze zbiorowym z pracodawcami, z jednoczesnym wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Spełnienie postulatów nauczycieli jest jedynym sposobem na uniknięcie zaplanowanego na 8 kwietnia 2019 roku strajku w polskiej oświacie.

Rada Miasta Świnoujście w pełni solidaryzuje się z postulatami nauczycieli w sprawie podwyżek płac, która pozwoli na realizację misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia Polaków. Aktualnie poziom zarobków pracowników oświaty powoduje obniżenie rangi zawodu nauczyciela oraz konieczność poszukiwania dodatkowego zatrudnienia, aby zapewnić bezpieczeństwo życiowe.

Mając na uwadze zapewnienie kształcenia na najlepszym poziomie nauczania dzieci i młodzieży w Świnoujściu, zaangażowanie świnoujskiego samorządu w finansowane oświaty jest wysokie – wydatki poniesione przez Miasto Świnoujście w latach 2016 – 2018 oraz plan na rok 2019 wynoszą ponad 116 mln zł, w tym środki finansowe Miasta na wynagrodzenia ponad subwencję wynoszą ponad 51 mln zł, natomiast środki finansowe na inne wydatki szkół i placówek oświatowych wynoszą ok. 65 mln.

Rada Miasta Świnoujście stoi na stanowisku, iż samorząd nie może ponosić coraz większych obciążeń finansowych dotyczących oświaty i apeluje o rozwiązania sporu z nauczycielami.

Mimo słów poparcia, Świnoujście nie wypłaci nauczycielom pełnej pensji za czas strajku. Korzystną dla pracowników oświaty decyzję podjęli dotychczas prezydenci Wrocławia, Grudziądza, Włocławka czy Piły. Paweł Sujka, wiceprezydent Świnoujścia tłumaczy, że zapłata naruszałaby dyscyplinę budżetową gminy.

Więcej na temat wydatków miasta na oświatę można przeczytać tutaj.

Autor: scie24
comments powered by Disqus