Piątek, 22 lutego 2019r.

Imieniny: Marty, Małgorzaty, Piotra

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Jeżeli potrzebujesz nieodpłatnej pomocy prawnej

Miasto

Jeżeli potrzebujesz nieodpłatnej pomocy prawnej

Foto: succo / pixabay

W Świnoujściu działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej; jeden na lewobrzeżu przy ulicy Dąbrowskiego 4 (budynek przychodni, pok.116), a drugi przy Sosnowej 18 na Warszowie (filia Miejskiego Domu Kultury). Jak informuje Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia: - W 2017 roku, łącznie, udzielono w nich 605 świadczeń, przy udziale trzech radców prawnych i jednego adwokata.

Osoby, które mogą skorzystać z tej usługi to:
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci posiadający zaświadczenie,
- weterani posiadający ważną legitymację,
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
kobiety w ciąży

Uprawnieni mogą w nich uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Biura są czynne od poniedziałku do piątku.

Budynek przychodni
przy ul. Dąbrowskiego 4,
pokój 116

Pn. 15:00-19:00
Wt. 08:00-12:00
Śr. 15:15-19:15
Czw. 15:00-19:00
Pt. 08:00-12:00

Miejski Dom Kultury
na Warszowie
ul. Sosnowa 18,
pokój 4

Pn. 13:00-17:00
Wt. 10:00-14:00
Śr. 10:00-14:00
Czw. 10:00-14:00
Pt. 10:00-14:00

Autor: BIK UM Świnoujście
comments powered by Disqus