Środa, 19 czerwca 2019r.

Imieniny: Gerwazego, Protazego

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Radni Koalicji Obywatelskiej wnioskują w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Radni Koalicji Obywatelskiej wnioskują w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. - Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zwraca się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości udzielania bonifikaty od opłaty. Zgodnie z art. 7 przedstawionej ustawy samorząd może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty.

Zwracamy uwagę, iż wprowadzone do obiegu prawnego pojęcie użytkowania wieczystego było zasadą panująca w PRL według której wykluczono wówczas formę własności, uważano bowiem, że nieruchomości gruntowe w miastach powinny być własnością państwa. Do 1989 r. użytkowanie wieczyste było praktycznie jedyną możliwością nabycia gruntów państwowych w miastach. Zatem użytkownicy wieczyści przez szereg lat wnosili opłatę związaną z użytkowaniem wieczystym mimo, iż w zasadzie należałoby traktować ich jako właścicieli, bowiem do roku 1989 nie istniała inna forma własności jak wyłącznie użytkowanie wieczyste.

Rada Miasta Świnoujście we wcześniejszych latach wspomnianą sytuację miała na uwadze i stosowano bonifikatę przy przekształceniu na własność nawet 99% (Uchwała nr XXXIV/294/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).
Zaproponowana przez Rząd RP bonifikata w wysokości maksymalnej 60 % nie uwzględnia opisanej sytuacji.

Zatem, zwracamy się z wnioskiem, aby nie sugerować się propozycją Rządu RP i użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe mogli skorzystać z jak najwyższej bonifikaty.

Klub Radnych Koalicja Obywatelska

Autor: Klub Radnych Koalicja Obywatelska
comments powered by Disqus