Piątek, 14 sierpnia 2020r.

Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Uchwała krajobrazowa – drugie wyłożenie

Miasto

Uchwała krajobrazowa – drugie wyłożenie

Foto: BiK UM Świnoujście

Od środy 14 sierpnia 2019 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście będzie można zapoznać się z projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście.

Projekt uchwały zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 14 sierpnia do 12 września 2019 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5, w godzinach pracy urzędu.

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miasta Świnoujście na Stanowisku Obsługi Interesantów,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,

Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostaną bez rozpoznania.

Autor: BiK UM Świnoujście
comments powered by Disqus