Niedziela, 12 lipca 2020r.

Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Radni Koalicji Obywatelskiej tłumaczą swoją decyzję w sprawie granic portu

Radni Koalicji Obywatelskiej tłumaczą swoją decyzję w sprawie granic portu

Podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia granic portu. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej wydał oświadczenie, w którym tłumaczy swoją decyzję o wstrzymaniu wydania opinii w tej sprawie. 

Jesteśmy za rozwojem Świnoujścia. Chcemy zachowania jego morskiego, wyspiarskiego charakteru. Naszym zdaniem formuła, w której prawobrzeżna cześć Miasta ma być przeznaczona na hotele i apartamentowce, jest dla nas nie do przyjęcia. Jesteśmy za zrównoważonym rozwojem gospodarki morskiej, turystyki oraz funkcji uzdrowiskowych. Lewobrzeżna część miasta, naszym zdaniem, powinna pozostać turystyczna i uzdrowiskowa, a prawobrzeżna powinna rozwijać się gospodarczo. Przed poniedziałkową sesją, na której rozważaliśmy udzielenie poparcia lub brak poparcia dla zmiany granic portu, Komisja Gospodarki Morskiej jednogłośnie poparła wniosek o wycofaniu uchwały. W tej komisji zasiadają przedstawiciele wszystkich klubów, także klubu SLD. Nie jest prawdą, że brak opinii jest poparciem dla budowy terminala. TO KŁAMSTWO! Prawdą jest, że sprzeciw wobec uchwały byłby także sprzeciwem wobec innych inwestycji potrzebnych miastu, takich jak drogi dojazdowe do portu czy rozwój terminala promowego. W ministerialnym projekcie dotyczącym rozwoju portu, który był przedmiotem obrad wyżej wymienionej komisji brakowało podstawowych informacji takich jak: wpływ inwestycji na środowisko, poziom hałasu, brak analizy ekonomiczno-społecznej. Rząd nie przeprowadził również konsultacji społecznych w tej sprawie. W tej sytuacji odmowa udzielenia poparcia dla uchwały była najrozsądniejsza. Uważam również, że w sprawie portu kontenerowego powinno się odbyć ogólnomiejskie referendum.

Elżbieta Jabłońska

Jan Borowski

Leszek Waga

Wiesław Góreczny"

Autor: red.
comments powered by Disqus