Piątek, 5 czerwca 2020r.

Imieniny: Waltera, Bonifacego, Walerii

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Oświadczenie Radnej Agatowskiej w sprawie artykułu "Nikt nie potwierdza skargi radnej na hałas z terminalu LNG".

Miasto

Oświadczenie Radnej Agatowskiej w sprawie artykułu "Nikt nie potwierdza skargi radnej na hałas z terminalu LNG".

Foto: Polskie LNG

Z pewnym zażenowaniem przeczytałam na stronach niektórych lokalnych portali informacyjnych artykuł pt. "Nikt nie potwierdza skargi radnej na hałas z terminalu LNG". Dowiedziałam się, że artykuł ten został wytworzony i rozesłany do wszystkich lokalnych mediów przez inspektora Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Hannę Lachowską.

W treści artykułu pani Lachowska wykorzystuje informację z interpelacji, którą złożyłam do prezydenta miasta w dniu 4 listopada 2019 r. na prośbę m.in. mieszkanki Warszowa Panią M**** M********. 

O problemie zakłócania ciszy nocnej, prawdopodobnie przez PL LNG słyszałam już na ostatnim spotkaniu od niektórych mieszkańców Warszowa. Niemniej ostatecznym impulsem do złożenia interpelacji i zwrócenia PL LNG uwagi na skargi mieszkańców była kolejna informacja, jaką otrzymałam w prywatnej wiadomości na FB w dniu 30.10.2019 r od pani M., której również obiecałam interwencję w tej sprawie.

Ustawową rolą radnego jest utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami, w tym przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu ich problemów, zasadniczo o charakterze publicznym. A z takim problemem mamy tutaj do czynienia. Pani Marta nie ma podobnie jak i ja dostępu do władz spółki PL LNG, żeby osobiście zgłosić swój problem. Dlatego Pani Marta skorzystała z mojego pośrednictwa, a ja z kolei z pośrednictwa prezydenta miasta. Oczekiwałam przekazania tej informacji i sprawdzenia jej oraz oczywiście docelowo skutecznego rozwiązania (w przypadku potwierdzenia, że źródło nocnego hałasu jest w PL LNG).

Oburza mnie, że Pani H. Lachowska - inspektor w BIK UM nie ma "odwagi" w rozesłanym tekście napisać, że interpelację złożyłam ja - Joanna Agatowska. Pani Lachowska powinna wiedzieć, że jako radna pełniąc funkcję publiczną, moje nazwisko nie podlega ochronie RODO. Pani Lachowska używa w tekście nazwiska naczelnika B. Tułodzieckiej - Terendy, ale mojego już nie, co rodzi oczywistą ciekawość i dezaprobatę osób czytających artykuł, gdyż nie wiedzą kto ten temat w imieniu mieszkańców podejmuje. 

Są to działania wykazujące skrajną nierzetelność urzędnika, tym bardziej z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych, którego podstawowym obowiązkiem służbowym jest informowanie opinii publicznej o faktach, a nie manipulowanie emocjami czytelników. Świadczy to być może o braku podstawowej wiedzy o zasadach stosowania RODO i np. braku znajomości ustawy samorządowej i innych ustaw, które Pani H. Lachowska powinna znać, gdyż pracuje w UM już kilka lat. Jeśli jednak nie zna, to świadczy to też o braku profesjonalizmu.  

Jako radna, ale przede wszystkim jako mieszkanka oczekuję wyłącznie profesjonalnej informacji od osoby reprezentującej prezydenta miasta i urząd. Nie spotkałam się wcześniej z wykorzystaniem jakiejkolwiek interpelacji radnego czy radnej miasta w tak manipulacyjny sposób przez pracownika UM. 

Apeluję więc do pani Hanny Lachowskiej o zaprzestanie takich niegodnych praktyk. Oczekuję również w przyszłości używania mojego imienia i nazwiska jeśli będzie dotyczyło to mojej pracy publicznej, bo ja się ani nazwiska ani swojej pracy radnej nie wstydzę, a wręcz przeciwnie jestem dumna, że mieszkańcy Świnoujścia mi ufają, proszą mnie o pomoc i mogę dla nich pracować.

Proponuję również, zamiast pisania takich nierzetelnych artykułów (nie wiem czy z własnej inicjatywy, czy na czyjeś polecenie), poświęcenie więcej uwagi i czasu służbowego na sprawy bardzo istotne z punktu widzenia codziennego życia mieszkańców.

W tym na przykład ostatnie propozycje uchwał przygotowane przez prezydenta miasta w zakresie np. utworzenia SPP i wprowadzenia podwyżek za parkowanie, podwyżek cen za śmieci, podwyżek opłaty uzdrowiskowej, planów zagospodarowania przestrzennego plaży, przekształcenia spółki LOKUM i nowej polityki mieszkaniowej miasta, itd., o których to sprawach urząd miasta, a w jego imieniu pani H. Lachowska zatrudniona na stanowisku inspektora ds. informacji .... milczą niestety jak zaklęte głazy. 

Z poważaniem 
Joanna Agatowska - Radna Miasta Świnoujście 

Autor: Joanna Agatowska
comments powered by Disqus