Niedziela, 12 lipca 2020r.

Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / MOPR o kontaktach z ośrodkiem

Pomoc socjalna

MOPR o kontaktach z ośrodkiem

Foto: Tumisu / pixabay

W związku z obecnością w naszym kraju koronawirusa COVID19 zwracamy się z prośbą do wszystkich osób korzystających ze wsparcia MOPR w Świnoujściu o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w komórkach organizacyjnych MOPR poprzez kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-PUAP-u, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
zawiadamia, że:
- rejestracja do poradnictwa specjalistycznego będzie się odbywała telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem 91 322 54 96,
- wizyty u specjalistów, które zostały wcześniej umówione odbędą się w pokoju 129 na I piętrze, jednak jeżeli wizyta nie wymaga osobistej obecności – prosimy o kontakt telefoniczny w dniu i o godzinie wcześniej wyznaczonej pod numer telefonu 91 322 54 95, celem uzyskania porady telefonicznej,
- rodziny zastępcze i usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej w pilnych sprawach są proszeni o kontaktowanie się z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej telefonicznie,
- do odwołania zostają zawieszone spotkania rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, szkolenia i spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
informuję, że Interesanci przyjmowani są tylko w pokoju 218 (II piętro).
Zachęcamy do składania e-wniosków za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.
Dokumenty wymagane w sprawach o świadczenia można dostarczać poprzez e-PUAP, empatia.mrpips.gov.pl lub pocztą elektroniczną: dsr@mopr.swinoujscie.pl oraz tradycyjną pocztą.
Informacje udzielane są telefonicznie w sprawach:
- świadczenia wychowawcze – nr tel. 91 32 25 489, 91 32 25 467,
- zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem” i specjalny zasiłek opiekuńczy – nr tel. 91 32 25 480,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zaświadczenia – nr tel. 91 32 25 465.

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ
Przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie w pokoju 203 (II piętro).
Telefony do pracowników socjalnych 91 322 54 70 - 76, 91 322 54 78, 91 322 54 94, 91 322 54 98.

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Ze względu na obecną sytuację usługi opiekuńcze będą świadczone w pierwszej kolejności dla osób samotnych, nie posiadających rodziny w Świnoujściu. W związku z powyższym prosimy członków rodzin podopiecznych, którym do tej pory MOPR świadczył usługi opiekuńcze o objęcie Ich opieką i wsparciem w zależności od potrzeb.

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Spotkania z psychologiem odbywać się będą tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 91 322 54 88.

Adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście
e – mail: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl
numery telefonów są dostępne: https://www.mopr.swinoujscie.pl/kontakt

Autor: MOPR Świnoujście
comments powered by Disqus