Sobota, 11 lipca 2020r.

Imieniny: Olgi, Kaliny, Benedykta

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Porządkujemy naszą przestrzeń. Wchodzi w życie „uchwała krajobrazowa”

Miasto

Porządkujemy naszą przestrzeń. Wchodzi w życie „uchwała krajobrazowa”

Foto: BiK UM Świnoujście

1 lipca 2020 r. wchodzi w życie tzw. „uchwała krajobrazowa”, którą w listopadzie ubiegłego roku podjęła Rada Miasta Świnoujście. Jej podstawowym celem jest poprawa estetyki i przestrzeni publicznej naszego miasta. Dotyczy zarówno już istniejących reklam i szyldów, jak i nowych. Od dnia obowiązywania uchwały wszyscy reklamujący się w miejskiej przestrzeni będą mieli 12 miesięcy w przypadku reklam i 24 miesiące w przypadku szyldów na dostosowanie ich do wymogów uchwały.

Na wizerunek miasta - oprócz samego wyglądu budynków - ogromny wpływ ma zagospodarowanie zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych posesji. Uchwała krajobrazowa ma na celu poprawę wizerunku naszego miasta poprzez uporządkowanie różnych elementów występujących w miejskiej przestrzeni. Wyodrębnia w obszarze miasta strefy: nadmorską, miejską, portowo-przemysłową i naturalną. Dla każdej z nich wskazuje różne zasady i estetykę wyglądu np. tzw. mebli miejskich czy małej architektury. 

Jednym z elementów wpływających na odbiór przestrzeni miejskiej są także tablice i urządzenia reklamowe. Ich rodzaj i lokalizacja będą sukcesywnie porządkowane z uwzględnieniem oczywiście okresów dostosowawczych, o których pisaliśmy na początku. 

Dla przypomnienia. Czym jest reklama, a czym szyld, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Reklama – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. 

Szyld – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na lub w nieruchomości, na której ta tablica lub urządzenie się znajdują. 

Dla już istniejących, funkcjonujących nośników i urządzeń reklamowych, które są zgodne z „uchwałą krajobrazową” urząd miasta będzie wydawał stosowne oznaczenia. Natomiast dla nowych - planowanych do umieszczenia - oznaczenia takie będą wydawane po przedstawieniu odpowiednich zgód: prawa do terenu oraz potwierdzenia zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę. 

Pełną treść uchwały, szczegóły nowych zasad umieszczania reklam i szyldów, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście pod adresem: bip.um.swinoujscie.pl.

Zachęcamy o zapoznanie się z nowymi przepisami. 

Autor: BiK UM Świnoujście
comments powered by Disqus