Wtorek, 15 czerwca 2021r.

Imieniny: Wita, Jolanty

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Aż 7,5 tysiąca złotych można dostać na wymianę starego pieca i kotła

Miasto

Aż 7,5 tysiąca złotych można dostać na wymianę starego pieca i kotła

Foto: KlausHausmann / pixabay

Masz stare, nieekologiczne ogrzewanie? Na jego wymianę możesz dostać 7,5 tysiąca złotych z Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Trwa nabór zgłoszeń o przyznanie grantów osobom prywatnym w wysokości 7 500 zł na wymianę pieców i kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ciepła. 

Formularz zgłoszenia oraz regulamin udzielania wsparcia można pobrać bezpośrednio w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście, przy ul. Wyspiańskiego 35 C, pok. 204 lub na stronach internetowych bip.um.swinoujscie.pl oraz www.swinoujscie.pl zakładka „Nasze Miasto”/ Świnoujście - Kurort z klimatem – Eko porady”.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta Świnoujście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 na Stanowisku Obsługi Interesantów lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

W przypadku składania zgłoszenia przez ustanowionego pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek, pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej).

Środki na wymianę ogrzewania przyznał Gminie Miasto Świnoujście Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu pn.: Poprawa jakości powietrza w Gminie Miasto Świnoujście współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.14.00-32-A044/19-00 z dnia 11.03.2020 r.

Autor: BiK UM Świnoujście
comments powered by Disqus