Poniedziałek, 1 marca 2021r.

Imieniny: Antoniny, Radosława, Dawida

 • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Prezydencka inicjatywa wspierająca przedsiębiorców ze Świnoujścia. Jaką pomoc możesz otrzymać?

Miasto

Prezydencka inicjatywa wspierająca przedsiębiorców ze Świnoujścia. Jaką pomoc możesz otrzymać?

Foto: StartupStockPhotos / pixabay

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza, z początkiem lutego uruchomiony został punkt doradczy dla przedsiębiorców w Urzędzie Miasta. Jego pracownicy pomagają w skutecznym ubieganiu się o pomoc finansową. Poniżej publikujemy pełną listę instytucji, do których można zwrócić się o pomoc.

Przeszkoleni pracownicy pomagają w skutecznym ubieganiu się o pomoc finansową, udzielaną przez różnego rodzaju instytucje, jak ZUS czy PFR. Celem punktu jest m.in pomoc w przebrnięciu przez zawiłe procedury elektronicznego wypełniania dokumentów umożliwiających uzyskanie rządowej pomocy finansowej w ramach Tarczy Antykryzysowej. W ciągu tygodnia z usług punktu korzysta nawet ponad 30 przedsiębiorców. 

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców - mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Nie każdy ma przecież pełną wiedzę dotyczącą możliwości ubiegania się o wsparcie, a także na temat skąd ta pomoc będzie płynąć. Pieniądze dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią, przydziela zarówno Polski Fundusz Rozwoju, ulgi oferuje ZUS, a jeszcze inną formę pomocy można uzyskać od urzędów pracy. Jestem przekonany, że szczególnie ci mniejsi przedsiębiorcy, którzy nie korzystają na co dzień z doradztwa prawnego, chętnie skorzystają z bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia udzielonego przez świnoujski samorząd.

Część osób kontaktuje się ze świnoujskim punktem wsparcia telefonicznie, niektórzy odwiedzają punkt, by wspólnie z pracownikami UM przejść niełatwą procedurę składania elektronicznych wniosków. 

- Osoby, które skorzystały z naszych usług to w głównej mierze mikro przedsiębiorcy - osoby prowadzące sprzedaż na tzw. rynku niemieckim, gastronomicy. Udzielana im była informacja odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, sposobu wypełniania formularzy, ale też  pomoc polegająca na wspólnym wypełnianiu i składaniu wniosków o dotację do Powiatowego Urzędu Pracy lub zwolnienia z opłacania kładek ZUS, czy też świadczenia postojowego – mówi Katarzyna Rówińska. - Niestety z przykrością należy stwierdzić, że branżowa pomoc (wg PKD) nie uwzględnia specyfiki miast przygranicznych w których odbiorcami usług  w przeważającej mierze są  klienci niemieccy. Z obecnie oferowanej pomocy nie mogą np. skorzystać zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne działające wzdłuż Wojska Polskiego, które praktycznie od marca 2020 roku nie prowadzą działalności. Ci przedsiębiorcy liczą bardzo na zmianę zasad przyznawania wsparcia. 

Punkt znajduje się przy ul Piastowskiej 62
Telefon: 737 198 799 lub 727 794 930

NA JAKIE WSPARCIE MOŻESZ LICZYĆ

Formy wsparcia udzielane przez miasto, spółki miejskie i jednostki miejskie

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

 • Prolongata płatności za wodę i ścieki dla prowadzących działalność w związku z ograniczeniem działalności spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2.
 • Prolongata dotyczy 100 % płatności za wodę i ścieki w okresie 01.11.2020- 31.05.2021. Termin spłaty 31 lipiec 2021r.
 • Więcej informacji: www.zwik.swi.pl

2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z.o.o 

 • Prolongata płatności za należności wynikające z umowy kompleksowej dostarczania ciepła. 
 • Prolongata dotyczy 100 % płatności. Termin spłaty do 31.05.2021.
 • Więcej informacji: pec.swinoujscie.pl

3.Gmina Miasto Świnoujście

dopłata do czynszu - najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii, mogą składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75 procent miesięcznego czynszu, który opłaca najemca. Nie może to być jednak kwota wyższa niż 1500 zł. 

Obniżenie stawki czynszu w wysokości 50% stawki z umowy dla dzierżawców prowadzących działalność na targowisku miejskim pn. Zielony Rynek „Pod Zegarem”

 • Stawka obowiązuje od 01 listopada 2020r. do odwołania.

Ustalenie stawki czynszu w wysokości 1 zł netto miesięcznie za umowy dzierżawy wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz Marynarki Wojennej.

 • Stawka obowiązuje od 01 listopada 2020 r do odwołania.

Ustalenie stawki czynszu dzierżawnego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną na terenach Gminy Miasto Świnoujście i Skarbu Państwa.

 • 1 zł miesięcznie za dzierżawę w przypadku Przedsiębiorców, którzy z uwagi na ograniczenia epidemiczne zawiesili lub zlikwidowali działalność gastronomiczną,
 • 50 % dotychczasowej stawki czynszu, w przypadku Przedsiębiorców którzy świadczą usługi polegające na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.
 • Zmieniona stawka obowiązuje od 01 listopada 2020 r do czasu odwołania.
 • bip.um.swinoujscie.pl/zarzadzenie/30446/zarzadzenie-nr-703-2020

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

 • obniżenie czynszu do kwoty 1,00 zł czynszu netto/miesięcznie. 
 • 50 % dotychczasowej stawki czynszu, w przypadku Przedsiębiorców którzy świadczą usługi polegające na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.
 • Więcej informacji: www.osir.swinoujscie.pl/?s=zarz%C4%85dzenie+703

Formy wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu 

Wnioski można składać nie później niż do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy w zeszłym roku (2020) nie korzystali z tych form pomocy.

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

 • Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. Dotacja udzielana jest jednorazowo. -Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu. 
 • Jest to dotacja branżowa - uzależniona od posiadania przeważającego PKD, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. Lista PKD dostępna jest w Rozporządzeniu  na stronie www.swinoujscie.praca.gov.pl.
 • Podstawa prawna  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

Inne formy wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy (nie związane z Tarczą)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Działania finansowane ze środków KFS m.in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Więcej informacji: http://caz.swinoujscie.pl/aktualnosci/nabor-na-srodki-z-limitu-kfs-w-2021-r/

Formy wsparcia świadczone przez Wojewódzki Urząd Pracy 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.)

Formy wsparcia udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ramach tarczy antykryzysowej 7.0.

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą skorzystać z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ponowne świadczenie postojowe

 • Ponowne świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r., oznaczony jest kodem PKD wymienionym w tzw. Tarczy antykryzysowej 7.0.
 • Ponowne świadczenie postojowe (w zależności od kodu PKD przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r.) przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy. Ponowne świadczenie postojowe można otrzymać w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).
 • Wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można złożyć od 1 lutego 2021 r. Najpóźniej powinien trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. 
  www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ponowne-swiadczenie-postojowe/2747477

Formy wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 

Podobnie jak w pierwszej Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, wsparcie udzielane za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych.

Wnioski o subwencję finansową  przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

 • Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm 
 • Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm 

Więcej informacji pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Autor: BiK UM Świnoujście
comments powered by Disqus