Niedziela, 26 września 2021r.

Imieniny: Wawrzyńca, Kosmy, Damiana

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Miasto wyjaśnia: stoisk na rynku nie będzie wcale mniej

Miasto

Miasto wyjaśnia: stoisk na rynku nie będzie wcale mniej

Foto: BiK UM Świnoujście

Uchwalenie planu zagospodarowania osiedla Posejdon i rejonu ulicy Wojska Polskiego nie spowoduje natychmiastowej likwidacji stoisk handlowych, które istnieją tam na gruntach miasta. To nie wszystko. W projekcie tego planu przewidziano więcej pawilonów handlowych, niż obecnie jest stoisk przy ulicy Marynarki Wojennej i wspomnianej już Wojska Polskiego.

Obawy o likwidację obecnych stoisk znajdujących się na miejskim gruncie pojawiły się podczas ostatniej publicznej dyskusji na temat projektu planu miejscowego zagospodarowania dla osiedla Posejdon i rejonu ulic Wojska Polskiego.

– Miasto już od 2017 roku prowadziło bezpośrednie rozmowy z handlowcami na temat zapisów projektu planu zagospodarowania, głównie właśnie pod kątem ich miejsc pracy – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście Barbara Michalska. – Wspólnie wypracowaliśmy w tej kwestii stanowisko i ono nie uległo zmianie.

Obecnie na miejskich gruntach (ulica Marynarki Wojennej i rejon ulicy Wojska Polskiego) jest około 81 stanowisk handlowych. Zajmują około 1.443 metry kwadratowe. Dodatkowo handlowcy korzystają z tzw. wystawek dla swoich towarów, które również znajdują się na terenach należących do miasta.

Tymczasem w projekcie planu miejscowego zagospodarowania na cele handlowe przeznaczono więcej, dokładnie 1.525 metrów kwadratowych. W uzgodnieniu z handlowcami zdecydowano, że ma na nich powstać 100 pawilonów (przypomnijmy, że obecnie stoisk jest 81), w tym 3 gastronomiczne.

Wielkość tych pawilonów była ustalona z przedstawicielami handlowców już na spotkaniu w listopadzie 2017 roku. Wówczas zdecydowali oni, że powierzchnia poszczególnych pawilonów może być nieco mniejsza, niż ta, na której dziś handlują w ramach dzierżawy terenu od miasta. Za ważną uznali natomiast szerokość frontów pawilonów. Same pawilony mogą być nieznacznie inaczej położone, niż obecne stoiska. Ale to wynika ze względów bezpieczeństwa użytkowników oraz pożarowego i sanitarnego.

Ważnym jest również wyjaśnienie i rozwianie wątpliwości zainteresowanych co do innej kwestii związanej z projektem planu zagospodarowania dla tej części miasta. Jego przyjęcie przez Radę Miasta nie oznacza natychmiastowej likwidacji miejsc handlowych. Przyjęcie i obowiązywanie planu nie narusza bowiem obecnie istniejącego stanu. Ten może trwać nadal. Aż do czasu, gdy zrezygnują sami zainteresowani lub właściciele gruntów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że na części terenów należących do miasta prace porządkujące będą musiały być wykonane, choćby z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników tych gruntów.

Przyjęcie planu oznacza tyle, że wszelkie nowe inwestycje, przebudowy, dobudowy itp. muszą już być zgodne z tym właśnie planem.

Autor: BiK UM Świnoujście
comments powered by Disqus