Niedziela, 29 stycznia 2023r.

Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Region / Składowisko w Słajsinie: Musimy podnieść cenę za śmieci

Region

Składowisko w Słajsinie: Musimy podnieść cenę za śmieci

Foto: BiK UM Świnoujście

– Nasze stawki za odbiór odpadów komunalnych nie były zmieniane od 2014 roku. Nikogo nie trzeba przekonywać, że w tym czasie koszty znacznie wzrosły. Podrożało paliwo, prąd, wzrosły koszty robocizny (zatrudnienia pracowników) i inne. Dodatkowo od 2016 roku część śmieci musimy dowozić do spalarni odpadów w Szczecinie. To jest dodatkowy duży koszt – tłumaczy konieczność podwyżki Jacek Chrzanowski, Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI.

Zarząd CZG R-XXI planuje wprowadzenie zmian od lipca tego roku. Wczoraj (8 maja) w urzędzie miasta spotkał się w tej sprawie z radnym i zarządcami nieruchomości w naszym mieście. 

– Wzrost kosztów to nie jedyny powód – mówił Jacek Chrzanowski. – Związek nie powstał po to, aby zarabiać na mieszkańcach gmin, ale musimy mieć środki na inwestycje. Za 2-3 lata staniemy chociażby przed pilną potrzebą budowy nowej kwatery do składowania odpadów.Potrzebujemy również ponad 4 mln złotych na wywóz dotychczas zgromadzonych odpadów, których nie możemy u siebie składować. A kolejnych 41 tysięcy ton będzie już z tego roku. Każda tona, którą musimy wywieźć do spalarni w Szczecinie kosztuje 238 złotych. Dochodzą jeszcze koszty transportu.

Jacek Chrzanowski dodał również, że jeśli gminy, które są członkami związku R-XXI nie zgodzą się na podwyżkę, to zakładowi grozi utrata płynności finansowej.

– Zmiany powinny być. Tego raczej nikt nie kwestionuje – mówił radnyKrzysztof Szpytko. – Chodzi tylko o to, w jakim zakresie, w jakiej wysokości.

O ile drożej?

Przewodniczący Celowego Związku Gmin R-XXI Jacek Chrzanowski podał wysokość nowych stawek dla gmin (za 1 tonę):

- odpady zmieszane: dotąd 247 złotych, po podwyżce: 310 złotych
- gabaryty: dotąd 240 złotych, po podwyżce 400 złotych
- zużyte opony 240/500
- zmieszane odpady: betonu, gruzu ceglanego: 180/310
- odpady papy: 240/600
- odpady zielone: 150/200
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 0/ 600
- zmieszane odpady opakowaniowe: 0/170
- plastik: 0/0
- szkło: 0/0

Przypomnijmy. Świnoujscy radni zdecydowali, że w naszym mieście opłatę za śmieci od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest od ilości zużytej wody w danej nieruchomości (w przypadku, gdy wodę dostarcza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne).

Od 2014 roku stawki są na poziomie:

- 5,07 zł. za metr sześcienny zużytej wody w przypadku odpadów komunalnych
- 7,60 zł. za metr sześcienny zużytej wody w przypadku odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Nowe stawki (trwa ich obliczanie) mają preferować mieszkańców, którzy segregują odpady. 

– Odpady zmieszane są najdroższe. Dobre sortowanie pozwala uzyskiwać dochody ze sprzedaży surowców wtórnych. W przeciwnym razie nie tylko że pozbawiamy się tych dochodów, to jeszcze znaczną część odpadów musimy wywozić do spalarni, co ma duży wpływ na cenę, jaką my mieszkańcy z naszych kieszeni płacimy za odbiór odpadów – mówi Zastępca Prezydenta Barbara Michalska. – Chcemy, aby cena (oprócz oczywiście stałej edukacji w tym zakresie) przekonała do segregacji tych, którzy jeszcze tego nie robią. 

Tanie nie są również na przykład gabaryty czy zużyte opony, ale tych pozbywamy się raz na jakiś czas. A odpady zmieszane z naszych domów są codziennie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte meble można w każdym czasie i bez dodatkowych opłat oddać do jednego z dwóch w Świnoujściu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Ostateczne propozycje wysokości stawek dla mieszkańców są w trakcie obliczania. Zgodnie z sugestią radnych mogą obejmować również większą częstotliwość odbioru odpadów z posesji i zwiększoną roczną ilość gruzu remontowego, która jest odbierana bez dodatkowych opłat. Wnioskowali o to radny Wiesław Góreczny i Krzysztof Szpytko (gruz).

– Jeśli trzeba będzie więcej płacić, to trudno. Ale uważam, że szczególnie plastiki i papier powinny być wywożone częściej, niż dotąd – mówił radny Wiesław Góreczny.

– Na sesji przedstawimy radnym pod głosowanie różne projekty uchwał. Jedne będą uwzględniały wnioski radnych i podwyżkę, a inne z samą podwyżką – odpowiedziała Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska. – To radni w głosowaniu zdecydują, ile ostatecznie będziemy płacić my mieszkańcy i za jaki zakres usług.

Celowy Związek Gmin R-XXI. Co to takiego?

Związek zrzesza 27 gmin z naszego województwa. Jego zadaniem jest odbiór, składowanie i przetwarzanie odpadów z tych gmin. Mówiąc krótko – śmieci, które my i mieszkańcy pozostałych gmin- członków związku, wytworzymy w domu są wywożone do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami, czyli na główne składowisko w Słajsinie koło Nowogardu. Część jest składowana na miejscu, a część (której nie wolno składować) wywożona do najbliższej spalarni w Szczecinie. 

– Mówiąc bardziej fachowo, chodzi o odpady powstałe w trakcie mechanicznej obróbki zwiezionych do nas śmieci, których ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg suchej masy – dodaje Jacek Chrzanowski. – Prawo zabrania składowania takich odpadów.

Świnoujście jest strategicznym partnerem R-XXI. Odpady z naszego miasta stanowią 24,4 procent wszystkich, które trafiają do Słajsina z poszczególnych gmin – członków CZG R-XXI. 

W ciągu roku wywozimy do Słajsina 14 tys. ton odpadów komunalnych, czyli tych wytworzonych w domach. W tym 38 procent to odpady selektywne, a około 62 procent zmieszane. 

W przeliczeniu na jednego (zameldowanego) mieszkańca Świnoujścia średnia roczna wynosi około 360 kg śmieci. Są to tylko odpady z lokali zamieszkanych, czyli naszych domów. Osobną część stanowią odpady powstałe z prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. hotele, pensjonaty, restauracje, sklepy, firmy itd.).

Autor: BiK UM Świnoujście
comments powered by Disqus