Środa, 24 lipca 2024r.

Imieniny: Kingi, Krystyny

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Region / Ze Świnoujścia do Międzyzdrojów. Budowa drogi rowerowej

Region

Ze Świnoujścia do Międzyzdrojów. Budowa drogi rowerowej

Foto: BiK UM Świnoujście

Jest porozumienie pomiędzy Miastem a Urzędem Morskim w Szczecinie w sprawie przebiegu i rodzaju nawierzchni nowej drogi rowerowej pomiędzy Świnoujściem a Międzyzdrojami. Droga będzie częścią międzynarodowego nadmorskiego szlaku rowerowego R-10.

Większość nadmorskich gmin wykonała już na swoim obszarze budowę odcinków drogi rowerowej, mającej połączyć się w jeden szlak R-10. Gmina Świnoujście od kilku lat próbuje zmienić miejscowy plan zagospodarowania w rejonie lasów i pasa nadmorskiego pomiędzy Świnoujściem a Międzyzdrojami, lokalizując drogę rowerową w taki sposób, aby bezpiecznie dołączyła do traktu realizowanego już na terenach Międzyzdrojów.

10 marca 2021 r. na prośbę władz Miasta Świnoujście odbyło się kolejne spotkanie w miejscu potencjalnego przebiegu drogi rowerowej na styku Świnoujście - Międzyzdroje. Uczestniczyli w nim odpowiedzialni na pas ochronny wybrzeża morskiego przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, odpowiedzialni za dofinansowanie dróg rowerowych przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz odpowiedzialni za realizację inwestycji i planowanie przestrzenne przedstawiciele urzędów miast Świnoujście oraz Międzyzdroje i przedstawiciele projektanta drogi. Niestety, udziału w spotkaniu odmówili przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, odpowiedzialni za obszary objęte ochroną w tym rejonie. Ustalono ostateczną lokalizację/przebieg drogi rowerowej, w tym ważny odcinek łączący trasę na styku gmin Świnoujście i Międzyzdroje. Trasa ta będzie wpisana w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który z kolei zostanie jeszcze wysłany do uzgodnień z jednostkami, które brały udział w spotkaniu.

Połączenie dwóch odcinków drogi (od strony Świnoujścia i Międzyzdrojów) będzie znajdowało się na linii realizowanej już obecnie trasy międzyzdrojskiej, przechodząc łagodnie w kierunku Świnoujścia po dawnej trasie wojskowej napowietrznej linii elektrycznej. Ze względu na geologiczne ukształtowanie i nagłe wzniesienia terenu, trasa drogi będzie łagodnie przechodziła o kilkanaście metrów w kierunku południowym, na istniejącą drogę leśną w kierunku Świnoujścia. Po stronie Świnoujścia trasa będzie miała ok. 6 km długości i będzie bardzo atrakcyjna krajobrazowo. 

Oprócz ustalenia ostatecznego jej przebiegu, równie ważnym tematem są sposób, jakość wykonania drogi oraz możliwość konserwacji i bieżącego utrzymania zarówno dla gminy, jak i Urzędu Morskiego. Po długich rozmowach na temat zastosowania w budowie drogi rowerowej różnych nawierzchni, dopuszczono i uzgodniono możliwość wykonania nawierzchni drogi rowerowej z mieszanki betonowej o odpowiedniej wytrzymałości. Parametry nawierzchni są jeszcze do uszczegółowienia pomiędzy Miastem Świnoujście a Urzędem Morskim w Szczecinie. Nawierzchnia drogi rowerowej będzie posiadała barwę jasną, wkomponowaną w krajobraz nadmorski.

- Przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz urzędów miast Świnoujście i Międzyzdroje oraz projektant drogi, dokonali ostatecznie ustalenia przebiegu drogi – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska. – Jednak, co najważniejsze, urząd morski zaakceptował proponowaną przez miasto Świnoujście nawierzchnię utwardzoną. Uzgodniono, że będzie to nawierzchnia betonowa, jako bardziej korespondująca z obszarami leśnymi niż nawierzchnia asfaltowa. Decyzję taką podjęło kierownictwo urzędu morskiego z dyrektorem Wojciechem Zdanowiczem na czele, za co bardzo dziękuję w imieniu przyszłych użytkowników drogi. Pozostaje mieć nadzieję, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaakceptuje ustalenia. Mam powody aby tak sądzić, gdyż w rozmowie pani dyrektor Aleksandra Stodulna obiecała wsparcie w realizacji tego zadania. Uważam, że połączenie drogowe z Międzyzdrojami powinno być wykonane w podobnym standardzie jak do Ahlbecku. Ostatnie ustalenia budzą optymizm.

Po porozumieniu pomiędzy Miastem Świnoujście a Urzędem Morskim w Szczecinie co do przebiegu i proponowanej nawierzchni drogi, jedyną nieuregulowaną kwestią są uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakresie realizacji drogi rowerowej przez obszary Natura 2000. Miasto Świnoujście stoi na stanowisku, że realizacja trasy rowerowej po korytarzu istniejącej drogi leśnej, nie wpłynie negatywnie na obszar Natura 2000 ani jego przedmioty ochrony. Droga ta jest obecnie użytkowana i wykorzystywana do gospodarki leśnej, przez służby ochrony wybrzeża, a także - jako jedyna droga rowerowa - ze Świnoujścia do Międzyzdrojów. Obecnie jest to długi, kilkukilometrowy odcinek szlaku rowerowego R-10 o niezbyt wygodnej nawierzchni, prowadzący po duktach leśnych o nawierzchni naturalnej, piaszczystej lub żwirowej. Nie cały odcinek da się przejechać rowerem, czasami trzeba rower prowadzić. Obecnie droga rowerowa na obszarze gminy Świnoujście znajduje się w fazie projektowej.

Autor: BiK UM Świnoujście
comments powered by Disqus