Środa, 24 lipca 2024r.

Imieniny: Kingi, Krystyny

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Region / Radny Borowski apeluje: Zatrzymać rzeź drzew!

Region

Radny Borowski apeluje: Zatrzymać rzeź drzew!

Foto: jplenio / pixabay

W ostatnich latach sprawa ochrony przyrody stała się jednym z głównych wyzwań dla mieszkańców Świnoujścia. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest pilna potrzeba obrony lasów na wyspie Uznam przed dalszymi wycinkami dokonywanymi przez Lasy Państwowe. Jest to nie tylko kwestia ekologii, ale również ogromnego znaczenia społecznego, ponieważ te obszary stanowią istotny teren rekreacyjny dla naszej społeczności.

Wielu z nas jest zaniepokojonych rozległymi wycinkami drzew na Uznamie, które przeprowadzają Lasy Państwowe. Jeden z mieszkańców Świnoujścia zwrócił moją uwagę na informacje dostępne na stronie internetowej lasyiobywatele.pl, gdzie odnaleźć można tragiczne efekty tych działań. Zniszczono m.in. 120-letnie sosny i 160-letnie buki, a wycinka objęła obszar tzw. "worka" oraz pas graniczny w Świnoujściu. To obszar wyjątkowy, włączony w obszar lasów państwowych, cechujący się wyjątkowym znaczeniem przyrodniczym.

Co budzi niepokój mieszkańców Świnoujścia? To przede wszystkim fakt, że wycinka drzew miała miejsce na terenach ochrony przyrody, gdzie aspekt ekonomiczny powinien pozostawać na dalszym planie. Dodatkowo, pracowano w okresie lęgowym ptaków, na terenach objętych ochroną natura 2000. Takie działania nie tylko są nieodpowiednie, ale stanowią naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przyrody.

Teren "worka" oraz pasa granicznego na Uznamie są ważnymi obszarami rekreacyjnymi dla mieszkańców Świnoujścia. To tam spędzamy czas na świeżym powietrzu, gdzie rodziny przychodzą odpocząć w otoczeniu przyrody. W związku z tym, oburzeni działaniami Lasów Państwowych, apeluję o natychmiastowe ograniczenie wycinki na tej wyspie. Ta inicjatywa to nie tylko sprawa ekologii, ale także kwestia moralności i zrozumienia społeczności.

Dlatego w imieniu mieszkańców Świnoujścia, wzywam Pana Prezydenta oraz radnych miasta do podjęcia pilnych działań w celu ochrony lasów na Uznamie. Razem, wspólnie wszystkimi, którym zależy na przyszłości naszego miasta, musimy stanąć w obronie tego cennego przyrodniczo terenu.

Dodatkowo, mój apel dotyczy również zaangażowania samorządu Miasta Świnoujście w konsultacje społeczne przy sporządzaniu Planu Urządzenia Lasu na lata 2026-2035. Nasza obecność i aktywny udział w tych konsultacjach są kluczowe, aby chronić nasze lasy i przyrodę na przyszłość.

Autor: Jan Borowski
comments powered by Disqus