Wtorek, 17 lipca 2018r.

Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Rozmaitości / Uwaga, zmiany w wysokości zasiłków rodzinnych

Finanse

Uwaga, zmiany w wysokości zasiłków rodzinnych

Foto: sathyatripodi / pixabay

Od 01 listopada 2016r. zmianie ulega wysokość zasiłku rodzinnego. Podstawa - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238).

Zasiłki rodzinne wynoszą odpowiednio:

- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego wynoszą:

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci;
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, a 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia;
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 113 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły lub 69 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły.

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna pozostaną niezmienione.

Również kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego nie ulega zmianie. Nadal wynosi 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł. Kryterium uprawniające do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł.

Wnioski o przyznanie świadczeń można pobrać i składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie od godz. 7:30 do 15:30:

- świadczenia rodzinne – pokój nr 216 II piętro (tel. 91 322 54 80),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pokój nr 218 II piętro (tel. 91 322 54 65),
- świadczenia wychowawcze („Program 500+”) – pokój nr 222B II piętro (tel. 91 322 54 89).

Autor: BIK UM Świnoujście
comments powered by Disqus