Środa, 17 października 2018r.

Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Rozmaitości / Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Materiał partnera

Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Foto: arch.

Śmierć jest ogromną traumą dla bliskich zmarłego, zwłaszcza jego rodziny i przyjaciół. Świadomość, że już nigdy nie będziemy mogli cieszyć się obecnością bliskiej nam osoby niejednokrotnie jest powodem odczuwania ogromnego bólu przez wiele lat. Uczucia te potęgują się zwłaszcza w sytuacji, gdy śmierć bliskiej nam osoby nie nastąpiła z przyczyn naturalnych, ale w wyniku działania innej osoby i związku z tym można jej było uniknąć. Wypadek drogowy, czy wypadek przy pracy mogą pozbawić życia bliską nam osobę. Jakie prawa przysługują bliskim zmarłego w takiej sytuacji?

Odpowiedzialność za krzywdę

Polskie prawo cywilne posługuje się dwoma ważnymi z punktu widzenia tego problemu pojęciami: szkoda i krzywda. Szkoda jest to określony uszczerbek o charakterze majątkowym. Jak wiadomo zdarzenia powodujące szkodę, np. wypadek samochodowy często powodują także ujemne przeżycia psychiczne, odczuwanie bólu i cierpienia. Dlatego też wypracowano pojęcie krzywdy, określanej niekiedy „szkodą niematerialną”. Polskie prawo przez krzywdę rozumie cierpienie psychiczne wywołane określonym zdarzeniem. Jeżeli skutkiem zdarzenia powodującego szkodę (np. wypadku samochodowego, czy błędu w sztuce medycznej) jest śmierć człowieka najbliżsi członkowie rodziny mają prawo ubiegać się o przyznanie odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jak wskazuje specjalista z Kancelarii Kompensja na ustalenie wysokości zadośćuczynienia mają wpływ takie czynniki, jak dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem jego odejścia (np. nerwicy, depresji), rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy oraz wiek pokrzywdzonego. Jednak w jaki sposób skutecznie domagać się stosownego zadośćuczynienia?

Dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej należy się członkom jej rodziny. O zadośćuczynienie mogą starać się nie tylko rodzice, czy współmałżonek, ale także osoby, z którymi zmarły utrzymywał stosunki rodzinne, pozostając faktycznie w szczególnej bliskości powodowanej bardzo silną więzią uczuciową. Stąd też z roszczeniem tym mogą wystąpić osoby faktycznie stanowiące rodzinę zmarłego. Przed skierowaniem sprawy do sądu warto spróbować ugodowego uzyskania zadośćuczynienia wzywając winnego do jego wypłaty. W przypadku wypadków komunikacyjnych o zapłatę wzywa się Towarzystwo Ubezpieczeniowe w którym sprawa wykupił polisę OC. Gdy nie przyniesie to rezultatu roszczenie o zadośćuczynienie należy wyraźnie zgłosić w pozwie inicjującym postępowanie odszkodowawcze. Jednak należy pamiętać, że w takiej sytuacji oprócz wykazania winy pozwanego w spowodowaniu szkody konieczne będzie udowodnienie stopnia krzywdy oraz bliskości relacji pomiędzy zmarłym, a członkami jego rodziny. Dlatego, aby z sukcesem dochodzić zadośćuczynienia warto przed rozpoczęciem postępowania skonsultować się z kancelarią posiadającą doświadczenie w tego typu sprawach.

Autor: red.
comments powered by Disqus