Środa, 22 marca 2023r.

Imieniny: Katarzyny, Boguslawa

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Rozmaitości / Zostań strażakiem! Rusza nabór do PSP w Świnoujściu

Miasto

Zostań strażakiem! Rusza nabór do PSP w Świnoujściu

Foto: jackal211 / pixabay

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik)

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 2;
Stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej;
Stanowisko etatowe: starszy ratownik;
System pełnienia służby: zmianowy;
Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu;
ul. Barlickiego 18, 72-602 Świnoujście

I. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM DO SŁUŻBY:

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej spełniać muszą, stosowne do postanowień art. 28 ust. 1 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313), następujące kryteria podstawowe:

1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) korzystać z pełni praw publicznych,
3) być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
5) posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (badanie przeprowadzane jest przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta jednostki PSP),
6) uregulowany stosunek do służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby albo zwolnienie od obowiązku służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

Preferencje:
1) prawo jazdy kat.  B, C, C+E;
2) patent sternika motorowodnego;

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby do Państwowej Straży Pożarnej odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 672).

1. Kandydat do dnia 19.10.2018 roku składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu (informacje konieczne w podaniu to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu);
2) życiorys;
3) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego oraz oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania – wg. wzoru określonego w zał. nr 2.
4) podpisane oświadczenie o spełnieniu kryteriów ustawowych i warunków koniecznych stawianych kandydatom oraz oświadczenie o zapoznaniu się
z zasadami naboru i nie wnoszeniu roszczeń z tytułu ewentualnego wypadku podczas rekrutacji.

Kandydat, który posiada ważne (tj. okres 6 miesięcy od dnia zakończenia testu sprawności fizycznej) zaświadczenie z zaliczonym wynikiem z testu sprawności fizycznej uzyskanym podczas postępowania kwalifikacyjnego w innej jednostce organizacyjnej PSP powinien złożyć je wraz z w/w dokumentami.

Wymienione oświadczenia i składane dokumenty muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do służby.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu i na stronie internetowej kmpspswinoujscie.nbip.pl

Osoba do kontaktu -  asp. Justyna Sabalska tel. 091 327 52 20

Autor: kpt. Marcin Kubas
comments powered by Disqus