Czwartek, 22 lutego 2024r.

Imieniny: Marty, Małgorzaty, Piotra

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Rozmaitości / 72. rocznica powstania harcerstwa w SP 1

Wydarzenia

72. rocznica powstania harcerstwa w SP 1

Foto: Organizator

W minony weekend w naszych szeregach rozpoczęte rok temu przygotowania 100 lecia niepodległości kończą się wydarzeniem jakim jest Święto Szczepu czyli 72. rocznicy powstania naszego środowiska - III Szczepu Harcerskiego "Słowianie" ZHR im. Zawiszy Czarnego. Szczep podczas całego Święta gościł Konferencje Północno-zachodniej Chorągwi Harcerzy. Jako, że formuła tegorocznej edycji była dosyć otwarta, goście mieli okazję pojawić się na poszczególnych wydarzenia.

Święto Szczepu to wydarzenie, które pozwala nam wrócić do historii Szczepu i działających w nim drużyn. Pierwsze wzmianki o działalności harcerzy w szkole datuje się na grudzień 1946 roku. Zauważalne jest, że w początkach naszego środowiska dh. Czesia Kupsówna założyła zastęp harcerek by następnie założyciel dh. Jerzy Kobylański, zebrał chłopców w drużynę i Maria Siwczyńska, która zorganizowała drużynę harcerek nawiązali mocno do tradycyjnego modelu harcerstwa.

Drużyna harcerek jak i harcerzy uznawane były za środowiska niechętne nowej władzy. Pomimo likwidacji harcerstwa w 1950 roku przez władze komunistyczne i utworzeniu Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej (później Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej) w Szkole Podstawowej nr 1 harcerstwo nie traci swojej tradycyjnej formy i na ile to możliwe dzięki kierowniczce szkoły, a zarazem instruktorce harcerskiej Wilhelminie Ginter kontynuuje swoją pracę. Po odrodzeniu harcerstwa 1956 roku instruktorom harcerskim udaje się bardzo szybko przywrócić jego tradycyjną formę.

Z inicjatywy szkoły w 1960r szkoła samorzutnie powołuje szczep harcerski nie czekając na działania władz. We wrześniu 1964 Hufiec ZHP przyjmuje i powołuje III Szczep Harcerski "Słowianie". W latach 80-tych “Słowianie” włączają się w odnowę skomunizowanego ZHP, harcerze zdobywają tradycyjne stopnie, składają przyrzeczenie “Mam szczerą wolę..., nie zaś na "wierność w sprawie socjalizmu". W drużynach wędrownicy mieli dostęp do wydawnictw drugiego obiegu, biorą udział w wydarzeniach niezależnego harcerstwa na terenie Polski. Szczep organizuje samodzielne obozy i zimowiska. W roku 1989 część jego drużyn buduje nową niezależną od partii organizację ZHR.

Po latach chudych, gdzie pomiędzy rokiem 1996 a 2006, pozostaje ze szczepu kilku instruktorów oraz działający zastęp "Czarne Jastrzębie" następuje odrodzenie harcerstwa w Szkole Podstawowej nr 1. Środowisko odszukuje i odświeża kontakty z harcerzami od 1946r. Nasze święto szczepu nie jest tylko dniem wspomnień, podczas którego pielęgnuje się wyłącznie przeszłość. Każdego roku jest to okres podsumowania pracy i planów na przyszłość. Jest czas na podziękowanie wszystkim zaangażowanym w pracę naszego środowiska. Takim osobom wręczane są dyplomy uznania, goście zaś mają okazję do poznania środowiska i powiedzenia kilku słów.

Ważnym elementem w ramach kontynuowaniu tradycji Świnoujskiego Koła AK, była obecność honorowej Pani Prezes, która przekazała kopie Kroniki Koła na nasze ręce w której spisane są dzieje Świnoujskiego Koła wraz z biogramami członków. Jest to bardzo ważne gdyż odchodzący żołnierze AK widzą w nas kontynuatorów swoich tradycji.

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie naszej harcerskiej społeczności, tym samym dziękowaliśmy tym co wsparli nas w tym roku.

Dzięki Państwa wsparciu, możliwa była realizacja naszych celów. W niedziele wszyscy uczestnicy Święta wyruszyli mszę św. w Kościele Garnizonowym a następnie na służbę dzieciom podczas Motołaji, relacja z tego wydarzenia to temat na osobną historię.

Autor: III Szczep Harcerski "Słowianie"
comments powered by Disqus