Niedziela, 16 czerwca 2024r.

Imieniny: Aliny, Benona, Anety

 • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne

 1. Portal www.scie24.pl jest portalem o charakterze informacyjnym i publicystycznym, którego celem jest promocja miasta Świnoujścia i regionu. Wydawcą jest firma Blauge - Robert Monkosa, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Bohaterów Września 39a/4, wpisana do bazy przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 613-142-77-42 oraz numer REGON 320449028.
 2. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania z portalu www.scie24.pl, w tym określa zasady umieszczania komentarzy i informacji, zamieszczania ogłoszeń i wpisów do katalogu firm.
 3. Wszyscy użytkownicy portalu są zobowiązani przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie oraz korzystać z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
 4. Wszelkie prawa do portalu i jego zawartości (logo, zdjęcia, grafika, teksty, oprogramowanie i pozostałe elementy chronione prawem) należą do Wydawcy.
 5. Korzystanie przez użytkowników z portalu oraz z materiałów udostępnianych w portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku na mocy ustawy o prawie autorskim oraz ustawy o ochronie baz danych.
 6. Użytkownicy mogą umieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do treści zawartych w portalu pod warunkiem podania źródła materiału oraz że ich strony nie naruszają przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

II. Zamieszczanie komentarzy

 1. Umieszczanie komentarzy do zamieszczonych materiałów możliwe jest tylko za pomocą systemu Disqus
 2. Treść komentarzy nie może być sprzeczna z normami kultury, z obowiązującymi przepisami prawa, nie może być w żaden sposób niebezpieczna dla innych poprzez przesyłanie informacji wulgarnych, nielegalnych.
 3. Treść komentarzy nie może naruszać praw innych osób, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych.
 4. Treść komentarzy nie może służyć kryptoreklamie lub reklamie jawnej jakichkolwiek produktów czy usług komercyjnych.
 5. Na wypadek naruszenia powyższych zasad zamieszczający komentarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
 6. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, komentujący będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec wydawcy portalu, zamieszczający komentarz będzie zobowiązany do zwrotu wydawcy portalu wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez wydawcę portalu kosztów zastępstwa procesowego.
 7. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza bez podania przyczyny, zablokowania możliwości umieszczania komentarzy na okres do 1 miesiąca lub całkowitego pozbawienia możliwości umieszczania komentarzy.

 III. Katalog firm

 1. Wpisu do katalogu może dokonać każda firma lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność na terenie Świnoujścia.
 2. Rejestracja w katalogu firm oraz utrzymanie wpisu jest bezpłatne.
 3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów dokonanych przez użytkowników portalu do katalogu firm, w szczególności za aktualność podanych danych.
 4. Wydawca portalu zastrzega prawo do usunięcia dowolnego wpisu bez podania przyczyny.

IV. Ogłoszenia

 1. Dodawanie ogłoszeń na łamach portalu www.scie24.pl jest bezpłatne.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania ogłoszeń w odpowiednich kategoriach.
 3. Ogłoszenie może być umieszczone na okres 7, 14 lub 30 dni. Wszystkie ogłoszenia są automatycznie usuwane po 30 dniach.
 4. W przypadku gdy ogłoszenie traci ważność może być usunięte na prośbę ogłoszeniodawcy wysłaną na adres kontakt@scie24.pl wraz z numer ID ogłoszenia.
 5. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, pomawiające czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.
 6. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, ani za skutki związane z publikacją ogłoszenia.
 7. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń oraz do usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

V. Odpowiedzialność

 1. Wydawca portalu dokłada wszelkich starań, aby materiały prezentowane w portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Dane publikowane w portalu pochodzą ze sprawdzonych, wiarygodnych, publicznie dostępnych  źródeł i według wiedzy współpracujących z redakcją dziennikarzy są rzetelne.
 2. Prezentowane w portalu poglądy i  opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
 3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca portalu www.scie24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z zasobów portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami niniejszego regulaminu.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.
 3. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.
Treść komentarzy nie może służyć kryptoreklamie lub reklamie jawnej jakichkolwiek produktów czy usług komercyjnych.