Poniedziałek, 18 czerwca 2018r.

Imieniny: Marka, Elżbiety

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Rozmaitości / Ruszył nabór ochotników na II Turnus Służby Przygotowawczej w Korpusie Szeregowych

Rozmaitości

Ruszył nabór ochotników na II Turnus Służby Przygotowawczej w Korpusie Szeregowych

Foto: minnamoira / pixabay

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu informuje, że w terminie od 04 maja do 31 sierpnia 2017 roku w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych odbędzie się szkolenie w ramach II turnusu służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

Osoby zainteresowane tym rodzajem szkolenia wojskowego proszone są o zgłaszanie się już teraz do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świnoujściu ul. Steyera 30 pok. 26 (tel. 261 243 324). Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku o powołanie do służby przygotowawczej można uzyskać na stronie WKU - www.swinoujscie.wku.wp.mil.pl w zakładce „służba przygotowawcza”.

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników nie będących żołnierzami rezerwy tzn. nie pełniących dotychczas żadnego rodzaju służby wojskowej.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

W czasie odbywania służby przygotowawczej w korpusie szeregowych żołnierzom przysługuje uposażanie w wysokości 960 zł miesięcznie natomiast po zakończeniu służby przygotowawczej każdy żołnierz otrzymuje odprawę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku (w roku 2017 świadczenie to wynosi 2000 zł).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie:

  • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Służba przygotowawcza to pierwszy (i zarazem niezbędny) krok do umożliwienia sobie w przyszłości ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem swoich horyzontów zawodowych lub chcące po prostu przeżyć i poczuć smak służby wojskowej zachęcamy do osobistego kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Świnoujściu ul. Steyera 30 pok. 26 (tel. 261 243 324)

Autor: WKU Świnoujście
comments powered by Disqus